06x05 - Monk / Můj přítel Monk

Pán Monk pomáha s výchovou

(Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)

Rob Sherman je dohodnutý na poisťovacom podvode - údajný lupič mu v dome má ukradnúť cenné športové trofeje. Sherman ale muža, s ktorým sa dohodol, že bude domnelým lupičom, zastrelí, a druhou zbraní potom zastrelí svoju ženu...

6. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>