06x06 - Monk / Můj přítel Monk

Pán Monk a zakopaný poklad

(Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)

Troy syn Monkova psychiatra dr. Kröger, a jeho kamaráti nájdu v zaparkovanom aute mŕtveho muža. Vo vozidle sú tiež prázdne vrecia od peňazí z bankovej lúpeže. Troy nájde mapu, na ktorej je jedno miesto označené krížikom. Mládenci sa domnievajú, že tam budú ukryté peniaze, a tak sa vypravia za Monkom, aby im pomohol mapu rozlúštiť.

6. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>