06x10 - Dr. House

Wilson

(SK dabing)

Keď starému priateľovi a zároveň bývalému pacientovi Wilsona (hrá Joshua Malina) ochrnie pravá ruka, Wilson sa sám ujíma prípadu. House sa s Wilsonom staví, že pacientove symptómy majú súvislosť s novými rakovinovými bunkami. Wilson toto uzná, aj keď je ochotný priznať, že by sa rakovina vrátila. S pomocou tímu sa Wilson snaží prísť na priaznivejšie diagnózu, ale keď sa pacientov stav zhorší, Wilson musí spochybniť svoju schopnosť oddeliť pacienta od priateľa. Medzitým Cuddy chce poradiť vo svojom hľadaní po novej nehnuteľnosti.

6. séria   < staršia časť      ďalšia časť >