06x14 - Dr. House

Od piatej do deviatej

(SK dabing)

Počas dňa v živote princentonské děkanky medicíny, doktorky Lisy Cuddy, sú skrz jej oči videné vnútorné procesy nemocnice. Tento deň sa zvlášť pre Cuddy ukáže ako vyčerpávajúci, keď sa musí potýkať s nespočetnými nemocničnými problémy a rozoprieme medzi zamestnancami, ktorá preverí jej vytrvalosť a zručnosti ako administrátorka. A to všetko zatiaľ čo sa prepletá problémy vo svojom osobnom živote.

6. séria   < staršia časť      ďalšia časť >