06x14 - Kosti / Sběratelé kostí

Bikiny v polievke

(SK dabing)

Na sviatok sv. Valentina sú v soláriu nájdené skvapalnené pozostatky ženy, ktorá pracovala ako organizátorka svadieb. Cam vyvíja na celý tím nátlak, aby vraždu vyriešil čo najskôr, a ona mohla osláviť sviatok zamilovaných so svojím priateľom. Tím neúnavne pracuje v laboratóriu a Booth s Brennanovou vypočúvajú možné podozrivé. Čoskoro v počítači obete objavia dôležité súbory, ktoré ich môžu priviesť až k vrahovi. Medzitým sa Hodgins pokúša naplánovať pre Angelu romantický deň, ale stážista Clark mu pomôže uvedomiť si, že tie najzmysluplnejšie dary vychádzajú zo srdca.

6. séria   < staršia časť   ďalšia časť >