06x22 - Dr. House

Pomôžte mi

(SK dabing)

Cuddy, House a členovia jeho tímu sa pridajú k zložkám integrovaného záchranného systému, aby zaistili potrebné lekárske ošestření v mieste mimoriadnej udalosti.

6. séria   < staršia časť      ďalšia časť >