07x06 - Futurama

Malý kabelový kabaret

Popis:

Leela mala predčítať príbeh v sirotčináriu, kde ale neboli žiadne knižky. V zmätku si vymyslela príbeh, ktorý ale bol otrasný. Preto má o týždeň prísť znova, no odíde na miesto, kde vymyslela nový príbeh, ktorý dokonca odkúpi televízia a chce z toho urobiť seriál pre najmenších.

7. séria   < staršia časť      ďalšia časť >