07x15 - Monk / Můj přítel Monk

Pán Monk a kúzelník

(Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)

Monkov sused Kevin Dorfman robí účtovného kúzelníkovi Torino. V jeho účtovníctve objavia nezrovnalosti a ide mu to ohlásiť do divadla. Torino mu povie, aby si to nevšímal, a požiada ho, aby za neho zaskočil pri ďalšom predstavení, pretože potrebuje odcestovať. Kevin nadšene súhlasí...

7. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>