08x03 - Tráva / Weeds

Vidieť modro, zacítiť syr a zomrieť

(CZ dabing)
Nancy and Silas chase after Shane, who has discovered the identity of the shooter. Andy attempts to bond with Jill's daughters. Meanwhile, Doug and Whit come up with a new plan.

8. séria   < staršia časť      ďalšia časť >