08x06 - Monk / Můj přítel Monk

Mr. Monk and the Critic

(Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)

Muž, ktorý požiadal o ruku servírku Callie Esterhausovou a ponúkol ju zásnubný prsteň, ju tesne potom vyhodí z balkóna hotelovej izby. Na druhom konci mesta a o pár hodín skôr sa Natalie s Monkom chystajú zhliadnuť divadelné predstavenie, v ktorom v jednej z hlavných úloh vystupuje Julie. Natalie je nervózny, a jej nervozita sa ešte stupňuje, keď v jednej z lóží zahliadne obávaného kritika Johna Hannigan. Cestou domov narazí Monk s Nataliou na kapitána Stottlemeyera a poručíka Dishera, ktorí vyšetrujú smrť Callie, a Monk sa zapája do vyšetrovania...

8. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>