08x09 - Dr. House

Better Half

(SK dabing)

Do nemocnice v rámci schváleného testovania lieku príde pacient trpiaci Alzheimrovou chorobou, ale keď začne nevysvetliteľne nekontrolovateľne zvracať a je nevysvetliteľne výbušný, začne tím odhaľovať hlbší manželský konflikt medzi pacientom a jeho riadnu manželkou. Medzitým: House a Foreman sú na nože a Wilson lieči pacienta, ktorý tvrdí, že je v cnostné manželstva.

8. séria   < staršia časť      ďalšia časť >