08x12 - Dr. House

Chase

(SK dabing)

Chase sa ujme prípadu pacientky Moiry (Julie Mond), rádovej sestry z kláštora, ktorá má tesne pred zložením dôležitého sľubu. Počas liečby spolu nadviažu jedinečný vzťah, ktorý preverí ich vieru a pohnútky. Keď si však Moiřin zhoršujúci stav vynúti riskantné operáciu, je Chasův úsudok kompromitovaný. Medzitým sa House a Taub snaží byť o krok vpred pred tým druhým a jeho žartíky.

8. séria   < staršia časť      ďalšia časť >