08x13 - Dr. House

Man of the House

(SK dabing)

Manželský poradca (Jake Weber) náhle skolabuje počas prednášky. Tím si pri starostlivom pozorovaní všimne zmien v jeho správaní, ktoré sú v rozpore s jeho ideami ohľadom role muža a ženy. Medzitým sa House a jeho ukrajinská žena Dominika (Karolina Wydra) dohodnú, že presvedčí imigračný úrad, že sú spolu v šťastnom manželstve, čo by mohlo mať vážne následky, ak by boli prichytia pri lži. House sa tiež rozhodne, že menuje vedúceho tímu.

8. séria   < staršia časť      ďalšia časť >