08x13 - Teória veľkého tresku

Optimalizácia úzkosti 

(Odkaz 1, 2 a 3: SK dabing / Odkaz 4, 5 a 6: CZ dabing)
Sheldon stagnuje. Nedarí sa mu vo svojom bádaní nájsť prielom a postupovať ďalej. Rozhodne sa preto pre experiment. Aby podnietil svoju vlastnú predstavivosť, rozhodne sa za týmto cieľom vybudovať tvorivé prostredie. A nebol by to Sheldon, aby v tom nebolo niečo extra.

8. séria   < staršia časť      ďalšia časť >