08x14 - Monk / Můj přítel Monk

Pán Monk a policajný odznak

(Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)

Monk bol konečne prijatý späť do radov polície. Na oddelení sa mu dostáva vrelého privítania, je ale sklamaný, že nie je prizvaný k práci v teréne na žeravom prípadu sériového vraha nazývaného Pick Axe, ktorý oddelenie práve rieši.

8. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>