08x15 - Dr. House

Blowing the Whistle

(SK dabing)

Tým léčí vysloužilého vojáka, který je obviněn z velezrady, protože prozradil informace podléhající utajení. Jeho život je ohrožen, protože odmítá podstoupit léčbu, dokud se se svým bratrem nedozví něco o svém zesnulém otci, válečném veteránovi, což nadnese otázku ohledně loajality vůči vlastní rodině člověka a jeho zemi. Mezitím má Adams podezření, že je House nemocný, a tak přemluví Wilsona a ostatní členy týmu k zásahu a prošetření jeho nemoci.

8. séria   < staršia časť      ďalšia časť >