09x02 - Kosti / Sběratelé kostí

Vražedná terapia

(Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)
U popolníc je nájdená mŕtvola muža, ktorého ohlodal rys červený. Vyjde najavo, že žil dvojaký život. Dôkazy navedú vyšetrovateľa na kurz párové terapie do indiánskej rezervácie organizované šamanom "Malá Rieka", kde bol aj mŕtvy so svojou milenkou. Boots s Brennanovou sa v prestrojení prihlási do kurzu.

9. séria   < staršia časť      ďalšia časť >