09x11 - Frasier

Tyran

(SK dabing)

K Frasierovu otcovi sa chová jeho nadriadený až príliš prísne. Frasier si preto dá schôdzku s riaditeľom spoločnosti. Lenže tým je syn Martinova nadriadeného. Nakoniec Frasier riaditeľa prinúti, aby pánovi otcovi dohovoril, aby podriadené toľko nepéroval. Lenže Martinov šéf usúdi, že si na neho sťažoval práve Martin, a tak mu naložia nočné smeny. Keď to Frasier s Niles zistí, sú naštvaní a idú si to vybaviť s nadriadeným svojho otca sami.

9. séria   < staršia časť      ďalšia časť >