10x06 - Frasier

Bar Mitzvah

(SK dabing)

Frasierův syn Frederick má oslavovať svoje Bar micva, obrad vstupu medzi dospelých. Frasier sa chce vytiahnuť a predniesť reč v hebrejčine, hoci o židovstvo nevie ani ťuk. Pochopiteľne nevie hebrejsky, a tak požiada priateľa, aby mu prejav napísal. Má mu byť vyhovené, ale ako honorár musí najskôr na istej akcii získať podpis jedného herca.

10. séria   < staršia časť      ďalšia časť >