11x03 - Frasier

Doktor sa obnažil

(SK dabing)

Roz privedie ukázať nového priateľa. Pracuje ako nákupca dámskych odevov. Frasier aj Nilsovi pripadá okamžite ako gay. Roz to ale vehementne poprie. Lenže ho stretnú, ako vchádza do gaybare. Frasier tam vojde za ním. Vtom Niles vonku zahliadne priateľa Roz, ako vychádza z iných dverí. Vbehne pre Frasier do baru. Dôjde k hádke a všetci si myslia, že je milenecká.

11. séria   < staršia časť      ďalšia časť >