6. séria - Teória veľkého tresku

Variabilita večere vo dojici    (SK dabing) Raj musí čeliť svojej samote. Wolowitz má problém s...
Potenciálna možnosť rozchodu   (SK dabing) Keď Sheldon zistí, že Penny uvažuje o rozchode s Leonardom,...
Poznatok o Higgsovnom bozónu   (SK dabing) Sheldon si najme asistentku Alex, aby procházela jeho...
Minimalizácia dopadu návratu   (SK dabing) Wolowitz sa vracia z vesmíru. Pri príchode na zem zistí že...
Holografická stimulácia   (SK dabing) Parta oslavuje Halloween v obchode s komiksami. Medzitým,...
Výmaz pasáže   (SK dabing) Sheldon je nadšený, keď Stephen Hawking súhlasí s tým, že bude hrať v hre...
Párová dilema    (SK dabing) Amy a Will Wheaton sa dostanú do nakrúcania noveho dielu epizódy zábava s...
Záhada čísla 43   (SK dabing) Howard a Raj sa pokúšajú zistiť kam a prečo Sheldon mizne každé...
Konflikt s parkovacím miestom   (SK dabing) Keď Univerzita pridelí Sheldonove parkovacie miesto pre...
Technika pitvania ryby   (SK dabing) Keď Amy ochorie, je na Sheldonovi , aby sa o ňu postaral a ona to...
1 | 2 | 3 >>