6. séria - Teória veľkého tresku

Variabilita večere vo dojici    (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Raj musí...
Potenciálna možnosť rozchodu   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Keď Sheldon...
Poznatok o Higgsovnom bozónu   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Sheldon si...
Minimalizácia dopadu návratu   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Wolowitz sa...
Holografická stimulácia   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Parta oslavuje...
Výmaz pasáže   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Sheldon je nadšený, keď...
Párová dilema    (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Amy a Will Wheaton sa...
Záhada čísla 43   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Howard a Raj sa pokúšajú...
Konflikt s parkovacím miestom   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Keď...
Technika pitvania ryby   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Keď Amy ochorie,...
Vianočné dezilúzie   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Sheldon si spomína na...
Metafora o vaječnom sendviči   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Sheldon bude...
Expedícia do Bakersfieldu   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Chlapci sa...
Kripke-Cooperova inverzia    (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Sheldon je...
Kritické dopady vyzradenej zápletky   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ...
Nesporný dôkaz náklonnosti    (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Zatiaľ čo...
Vytesnenie monštrá   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Po katastrofálnom...
Implementácia zmluvného záväzku   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Leonard,...
Preorganizovanie kumbálu   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Howard nevie či...
Rozpory o definitívu   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Konkurenčný boj...
Alternatíva zakončenia   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Sheldon je...
Experimenty s protóny   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Sheldon sa dozvie...
Potenciál kúzla lásky   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Počas výletu do Las...
Reakcia na bon voyage   (Odkaz 1, 2, 3 a 4: SK dabing / Odkaz 5, 6 a 7: CZ dabing) Nový pracovný...