1. séria - Hawaii 5-0

10.03.2012 09:37

Opäť pridaná 24. časť z 1. série so slovenským dabingom.

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.