3. séria - Teória veľkého tresku

14.04.2012 12:15

Opäť pridaná 16. až 23. časť z 3. série so slovenským dabingom.

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.