01x04 - Dva a pol chlapa

Keď nemôžem napísať jingle na čokoládu, pôjdem spať

(SK dabing)
Charlieho Pán Berta dá výpoveď, pretože jeho brat Alan má stále nejaké pripomienky k tomu, ako pracuje. Alan sa cíti previnilo a tak sa snaží Bertu nahradiť. Bohuže jeho plán stroskotá na tom, že Charlie si stále na niečo sťažuje. Alanovi neostane nič iné, ako priviesť Bertu späť. Charlie medzitým má pripraviť Jake na príchod jeho matky. Bohužiaľ pre Charlieho sa zdá, že to je nesplniteľná úloha ...

1. séria   < staršia časť      ďalšia časť >

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.