01x07 - Dobrá manželka / Good Wife

Šabatové pásmo

(CZ dabing)
Právnickú firmu Jonasa Sterna čakajú veľké personálne zmeny. Will Gardner a Diane Lockhartove musia rozhodnúť, ktoré právnikmi si vo firme ponechajú a ktoré prepustí.

1. séria   < staršia časť      ďalšia časť >