01x13 - HiSTORY - Nečakané súvislosti dejín

Thomas Jefferson a Tomáš Garrigue Masaryk - 4.7.

Dňom ďalšieho týždňa sa stal 4. júl. Práve v tento deň roku 1776 pripravil Thomas Jefferson Deklaráciu nezávislosti od Anglička. V tento istý deň ale v roku 1915 uverejnil Tomáš G. Masaryk svoju koncepciu o rozbití Rakúsko – Uhorska a samostatnosti Československa. (RTVS)

1. séria   < staršia časť      ďalšia čásť >

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.