02x01 - HiSTORY - Nečakané súvislosti dejín

Bitka pri Moháči a SNP - 29.8.

Dňom tohto týždňa je 29. augusta. Jedna udalosť trvala dve hodiny, druhá dva mesiace. Ale obe nás poznačili na mnoho rokov. 29. augusta 1526 - Bitka pri Moháči sa rýchlo skončila. (RTVS)

2. séria   < staršia časť      ďalšia čásť >