02x04 - Sex v meste

Slobodní sa predsa strieľajú

(CZ dabing)

Je lepšie predstierať než byť sama? Môcť hovoriť ono slastné slovíčko "my" aj za cenu predstierania a klamanie samého seba? Je osamelosť moderné ekvivalent malomocenstva? Štyri slobodné kamarátky sa ocitnú v rovnakom čase bez partnera. Carrie sa stane dokonca prototypom emancipované ženy, keď je vyfotografovaná na titulnú stranu časopisu k článku "Slobodná a úžasná?" Netuší, že článok bude končiť otáznikom, avšak za interpunkciu sa nedá žalovať.

2. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>