02x07 - Dva a pol chlapa

Jatka vo Fontáne

(Odkaz 1, 2 a 3: SK dabing / Odkaz 4 a 5: CZ dabing)
Evelyn má dostať cenu a požiada Charlieho či sa oslava nemôže konať u neho. Ten síce nerád, ale súhlasí. Cez jedlo si nechajú dopručit Bertinu sestru Daisy. Bohužiaľ to medzi sestrami neklape a príprava matkinej oslavy sa zmení v nemožný úloha ...

2. séria   < staršia časť      ďalšia časť >