02x07 - Hannibal

Yakimono

(CZ dabing)
Will je prepustený z baltimorského ústavu pre duševne chorých zločincov. Miriam sa snaží spomenúť si na niečo z posledných dvoch rokov.

2. séria   < staršia časť      ďalšia časť >