02x16 - HiSTORY - Nečakané súvislosti dejín

Dve veľké udalosti humanizmu - 10. 12.

Dňom ďalšieho týždňa je 10. december. 10. decembra 1948 Valné zhromaždenie OSN prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. 10. decembra 1953 Dr. Albert Schweitzer získal Nobelovu cenu mieru. (RTVS)

2. séria   < staršia časť      ďalšia čásť >