02x19 - HiSTORY - Nečakané súvislosti dejín

Dve udalosti, ktoré spája čierna farba - 24.1.

Dňom ďalšieho týždňa je 24. január. Udalosti tohto dňa spája čierna farba. 24. januára 1895 zomiera lord Randolph Churchill. 24. januára 1965, presne o 70 rokov navždy zatvorí očí sir Winston Churchill. (RTVS)

2. séria   < staršia časť      ďalšia čásť >

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.