02x21 - Dobrá manželka / Good Wife

Dva týždne života

(CZ dabing)
Právnej firma Lockhartove & Gardner zastupuje pacientku, ktorá mala ísť na transplantáciu pečene, ale nemocnica ju na poslednú chvíľu vyradila zo zoznamu príjemcov.

2. séria   < staršia časť      ďalšia časť >