02x22 - HiSTORY - Nečakané súvislosti dejín

Sto rokov vývoja komunikácie a prenosu informácií - 14.2.

Dňom ďalšieho týždňa je 14.február, ktorý spája téma: sto rokov vývoja komunikácie a prenosu informácií. 14.február 1876 si Graham Bell nechal patentovať telefón. 14. február 1989 prvých 24 satelitov pre Global Positioning System bolo umiestnených na obežnú dráhu Zeme. (RTVS)

2. séria   < staršia časť      ďalšia čásť >

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.