02x26 - HiSTORY - Nečakané súvislosti dejín

Dve udalosti, ktoré spája strach - 13.3.

Ďalší týždeň sme sa venovali dvom trinástym marcom. Oddeľuje ich viac ako tisíc rokov, ale spája strach. 13. marca 607 všetci sledujú, ako im nad hlavami letí tajomná hviezda s planúcim chvostom. Boja sa, že je to znamenie blížiacej sa katastrofy. 13. marca 1977 ľudia pozorujú, ako nad nimi lietajú tajomné svetelné objekty. Boja sa, že na Zem útočia mimozemšťania. Prvú záhadu už vedci vyriešili. Druhá na objasnenie stále čaká. (RTVS)

2. séria   < staršia časť      ďalšia čásť >

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.