03x01 - Dva a pol chlapa

Víkend v Bankoku s dvoma olympíjskymi víťazkami

(Odkaz 1, 2 a 3: SK dabing / Odkaz 4 a 5: CZ dabing)
Alan pri oprave antény spadne zo strechy, polámete si celé telo. Jake má prísť na víkend. Bude sa o neho musieť postarať Charlie, čo nie je tak ľahké ako vyzerá ...

3. séria   < staršia časť      ďalšia časť >