03x02 - Biele goliere / White Collar

Šifrovaný závet

(titulky)
Neal má posúdiť pravosť závetu, ale označí obe za falzifikáty. Potom s pomocou Petera zistí, že sa jedná o mapu.

3. séria   < staršia časť      ďalšia časť >