03x05 - Futurama

Amazonky to chcú tiež

(CZ dabing)
Amy už asi rok obťažuje neznámy muž sústavným vzdychaním a funením do telefónu. Ako sa o chvíľu ukáže, je to Kif Kroker, prvý dôstojník lode Nimbus a pravá ruka Zappa Brannigana.

3. séria   < staršia časť      ďalšia čásť >