04x12 - Hrdinovia / Heroes

Piata úroveň

Popis:

Samuelov kompas dovedie Claire s Gretchen priamo do lunaparku. Cez očividný nesúhlas kamarátky sa tam Claire rozhodne stráviť niekoľko dní, aby lepšie spoznala novú rodinu. Jej pravý otec zatiaľ umiera. Boj o jeho život je márny. Sylar je silnejší ...

 

 

Pokiaľ chcete pozerať video, musíte sa po kliknutí na video prihlásiť.
meno: film-serial     heslo: filmserial