04x23 - Stratené duše

The Book of Changes

(CZ dabing)
Melinda sa zdajú čudné sny a má rôzne videnie. Pripisuje to nervozite z tehotenstva a svadby do tej doby než na Rocklandské univerzite ukradne jeden chlapec knihu, o ktorú sa veľmi zaujíma Zoe Ramos, Eliova kamarátka a profesorka na univerzite. Ukáže sa totiž, že kniha má s Melindou a jej nenarodeným dieťaťom nejaké spojenie.

4. séria   < staršia časť      ďalšia čásť >