05x18 - Dva a pol chlapa

Kdyby tak propast v mém nitru mohla mluvit

(Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing)
Jake má za úlohu prečítať Skrotenie zlej ženy od Williama Shakespeara. Pretože ju stále stráca, idú všetci spoločne do kníhkupectva, kde sa stretne Charlie s Angie.

5. séria   < staršia časť      ďalšia časť >

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.