06x01 - Dva a pol chlapa

Je to pako plod našej lásky?

(Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing)
Charlie s Alanom a Jakom sú v kaviarni, Charlie tam zbadá Chrissy.

6. séria   < staršia časť      ďalšia časť >

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.