06x01 - Teória veľkého tresku

Variabilita večere vo dojici 

(Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing)
Raj musí čeliť svojej samote. Wolowitz má problém s Bernadette a jeho matkou, aj keď je vo vesmíre.

6. séria   < staršia časť      ďalšia časť >