06x01 - Teória veľkého tresku

Variabilita večere vo dojici 

(CZ dabing)
   

6. séria   < staršia časť      ďalšia časť >