06x24 - Dva a pol chlapa

Baseball bol lepší so steroidmi

(Odkaz 1, 2 a 3: SK dabing / Odkaz 4 a 5: CZ dabing)
Alan stretne v kaviarni Miu, s ktorou sa Charlie pred niekoľkými rokmi takmer oženil. Charlie premýšľa, či jeho terajší vzťah k Chelsea je naozaj tak silný. 

6. séria   < staršia časť      ďalšia časť >