07x02 - Dva a pol chlapa

Zotročenie do tretieho kolena

(Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing)
Charlie sa sťažuje Chelsea, že Alanova priateľka Melissa robí všetko pre to, aby sa k nim nasťahovala, tá si ale myslí, že by mal Alana viac podporovať.

7. séria   < staršia časť      ďalšia časť >

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.