07x04 - Dva a pol chlapa

Testovať preháňadlá, inseminovať kone

(Odkaz 1, 2 a 3: SK dabing / Odkaz 4 a 5: CZ dabing)
Potom čo sa Chelsea dozvedela, že Melissa spala s Charliem, má zákaz prístupu do Charlieho domu, a tak sa s Alanom musia schádzať v aute, čo je nepohodlné, ba nedôstojné. 

7. séria   < staršia časť      ďalšia časť >