09x06 - Dva a pol chlapa

Medzi nami dievčatami

(Odkaz 1, 2 a 3: SK dabing / Odkaz 4 a 5: CZ dabing)
Walden sa stretáva s novým priateľom, už svojej ex manželky.

9. séria   < staršia časť      ďalšia časť >