09x23 - Dva a pol chlapa

Prestrčte mi slamku dierou

(Odkaz 1, 2 a 3: SK dabing / Odkaz 4 a 5: CZ dabing)
Alan sa rozhodne zneužiť pomôcť, ktorú mu jeho rodina a priatelia ponúka, ale všetky tak trápi vina, že im jeho nekalé úmysly nedôjdu. Jedinou osobou bez zatieneného úsudku je Zoey, ktorá veľmi dobre vie, o čo sa Alan snažia, a hodlá to všetkým ostatným dokázať ...

9. séria   < staršia časť      ďalšia časť >