10x07 - Dva a pol chlapa

Vyhni sa čínskej horčici

(Odkaz 1, 2 a 3: SK dabing / Odkaz 4, 5 a 6: CZ dabing)
U Waldena sa opäť veľmi náhle a nečakane zjaví Missi a chce u neho kvôli nezhodám s matkou chvíľu pobudnúť. Zhodou okolností sa vráti aj Jake, ktorý opäť dostal u armády voľný víkend.

10. séria   < staršia časť      ďalšia časť >