12x11 - Dva a pol chlapa

Komu zvoní do postele

(Odkaz 1, 2 a 3: SK dabing / Odkaz 4 a 5: CZ dabing)
Slečna McMartinová odporučí Walden jednu podpornú skupinu, kde mu môžu ostatní tatovia poradiť s výchovou Louise. Walden sa v ich spoločnosti vážne zapáči, teda do chvíle, keď sa k nim chce Alan pridať ...

12. séria   < staršia časť      ďalšia časť >